Týdenní plán od 25. 5. do 29. 5. 2015

Český jazyk

 • Párové souhlásky z-s, ž-š.

Čtení

 • Tiché čtení s porozuměním.

Psaní

 • Přepis a opis vět, diktát.

Matematika

 • Násobení a dělení 4, slovní úlohy, geometrické obrazce.

Prvouka

 • Proměny v přírodě – léto.

Pracovní vyučování

 • Zásady správného stolování a příprava tabule.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě kulturného zážitku – Mrazík.

Hudební výchova

 • Noty, houslový klíč, rytmizace říkadel.

Tělesná výchova

 • Rychlý běh a nízký start.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 27. 5. 2015 jedeme do Opavy do divadla, bližší informace na Elce.
 • Vybíráme peníze na výlet – 300,- Kč.
 • Pravidelně dětem kontolujte pomůcky; opět nám chybí lepidla, nůžky, fixy na tabulku a pomůcky v pouzdrech.
 • Denně trénujte násobení a dělení 2, 3, 4.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Párové souhlásky z-s Násobení 4 Léto
Párové souhlásky ž-š Násobení a dělení 4 Letní měsíce
Back To Top