Týdenní plán od 18. 5. do 22. 5. 2015

Český jazyk

 • Párové souhlásky v-f, z-s.

Čtení

 • Tiché čtení s porozuměním.

Psaní

 • Přepis krátkých textů.

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2, 3. Násobení 4. Strany a vrcholy geometrických obrazců.

Prvouka

 • Ochrana životního prostředí.

Pracovní vyučování

 • Práce s krepovým papírem – houbičky, hlemýžď.

Výtvarná výchova

 • Vyjádření podle vlastní představy a fantazie.

Hudební výchova

 • Noty, rytmus.

Tělesná výchova

 • Rychlý běh, hod míčkem.

Doplňující informace pro rodiče

 • 27. 5. jedeme do divadla – cena 150 Kč (zaplatím z fondu, proto je zapotřebí, aby jej měly děti celý zaplacen).
 • 10. 6. jedeme na výlet – vybíráme 300 Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Procvičování v-f Násobení 4
Procvičování z-s Násobení
Back To Top