Týdenní plán od 25 .5. do 29. 5. 2015

Český jazyk

 • Souvětí, spojovací výrazy

Český jazyk – sloh

 • Slohová pravidla

Anglický jazyk

 • Přítomný průběhový čas.
 • Ukončení 8. lekce.

Matematika

 • Jednotky obsahu, průměr

Vlastivěda

 • MarieTerezie
 • Josef II.

Přírodověda

 • Živočichové žijící v okolí lidských obydlí

Pracovní činnosti

 • Zjišťování stability těles různé výšky

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty

Hudební výchova

 • Písně s doprovodem Orffových nástrojů

Tělesná výchova

 • Hod míčkem

Doplňující informace pro rodiče

V sobotu vystupujeme s country tanci na hřišti ve 14 hodin. Informace na El -ce.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

Jazyk český   Matematika    Přírodověda                      Angličtina   
 Souvětí  Obsah čtverce  Společenstva okolí lidských obydlí activities  
     

activities 

      průběhový čas 
Back To Top