Týdenní plán od 1.6. do 5. 6. 2015

 

Český jazyk

 • Větné vzorce
 • Procvičování učiva

Český jazyk – sloh

 • Inzerát

Anglický jazyk

 • Minulý čas.

Matematika

 • Opakování učiva geometrie
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Josef II.
 • 1.světová válka

Přírodověda

 • Ekosystém rybník

Pracovní činnosti

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Kresba v přírodě

Hudební výchova

 • Různé hudební styly a žánry

Tělesná výchova

 • Vytrvalostní běh

Doplňující informace pro rodiče

Dne 16. 6. 2015 jedeme na výlet do Jeseníku, prohlídka jeskyní, Zlaté Hory, Zlatorudné mlýny, kostel Maria Hilf. Vybírám 250 korun.

Děkuji za sobotní vystoupení.

Vlastivědné učivo můžete procvičovat na stránkách zde. 

Zdenka Závodná, tř. učitelka

 

Jazyk                český                  Matematika           Přírodověda  
Větné vzorce Obsah čtverce Ekosystém rybník  
  Obsah obdélníku
       
Back To Top