Týdenní plán od 18. 5. do 22. 5. 2015

 

Český jazyk

 • Souvětí – spojovací výrazy
 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Zpráva, SMS

Anglický jazyk

 • Vyjádření právě probíhající činnosti
 • V parku

Matematika

 • Průměr
 • Grafický součet úseček
 • Grafický rozdíl úseček

Vlastivěda

 • Třicetiletá válka
 • Jan Ámos Komenský
 • Život po třicetileté válce

Přírodověda

 • Domácí mazlíčci
 • Živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí

Pracovní činnosti

 • Pěstitelské práce
 • Projekt “ Rozhledna“

Výtvarná výchova

 • Projekt „Rozhledna“

Hudební výchova

 • Pohybový doprovod znějící hudby

Tělesná výchova

 • Hod míčkem

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí jdeme do parku Pod lipami sázet trvalkový záhon. Vemte si sportovní oblečení, párek, pití a učebnice do AJ.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Jazyk český Matematika Přírodověda
Souvětí Obvod čtverce a obdélníku Lidská obydlí
Shoda přísudku s podmětem Pověs opici
   

 

Back To Top