Týdenní plán od 25. 5. do 29. 5 2015

Český jazyk

 • Párové souhlásky Ž x Š, opakování probraného učiva, návštěva divadla

Čtení

 • Čteme s porozuměním, práce s přečteným textem, ilustrace k textu

Psaní

 • Opis v Písankách, přepis s doplňováním, diktát, autodiktát

Matematika

 • Násobení a dělení 4, počítání do 100 s přechodem 10 – opakování, slovní úlohy na všechny probrané početní operace, příklady se závorkami

Prvouka

 • Léto – měsíce, příroda v létě

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se – divadlo

Výtvarná výchova

 • Dokončovací práce na autoportrétu

Hudební výchova

 • Poslední zkouška před vystoupením – Operka o 12 měsících

Tělesná výchova

 • Fotbal, hry na postřeh a rychlost

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu se jede do Divadla – Opava (některé děti ještě nemají zaplaceno). Organizace dne a podrobnější informace budou včas na ELCE.
 2. V sobotu vystupujeme s operkou O 12 měsíčkách na hřišti v Městě Albrechticích. Velmi prosím rodiče, aby mi přivedli všechny děti. Připomínám kostýmy – nemají je ještě všechni. Ráda bych, aby  poslední zkouška ve čtvrtek proběhla již  v kostýmech – děkuji. Bližší informace budou včas na ELCE.
 3. Blíží se také výlet 10. 6. 2015 – 300,- Kč.
Český jazyk Matematika
Párové souhlásky Ž x Š Násobení 4

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top