Týdenní plán od 1. 6. do 5. 6. 2015

Český jazyk

 • Opakování probraného učiva 2. ročníku, příprava na závěrečnou práci

Čtení

 • Čteme s porozuměním, ilustrace k textu

Psaní

 • Pokračujeme v písance, docvičování velkých písmen, opis, přepis, diktát

Matematika

 • Dělení 4, opakování probraného učiva za 2. ročník na závěrečnou písemnou práci

Prvouka

 • Léto v lese, na louce…

Pracovní vyučování

 • Příprava jednoduchého pokrmu

Výtvarná výchova

 • Kresba pokrmu

Hudební výchova

 • Pokračujeme ve hře na flétnu, píseń: Prázdninová

Tělesná výchova

 • Závodivé hry, hry na postřeh, rychlost

Doplňující informace pro rodiče

 1. Na středu si děti přinesou 15,- Kč na suroviny pro přípravu pokrmu.
 2. Ve čtvrtek proběhne beseda s hasiči.
 3. V pondělí 8. 6. a úterý 9. 6. budou děti psát závěrečné práce z ČJ a M.
 4. Ve středu 10. 6. se jede na výlet.

Odkazy na procvičování probraného učiva

Český jazyk Matematika
 ů,ú,u    y,ý,í,i   spodoba  slovní druhy  Násobení a dělení 4

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top