Týdenní plán od 18. 5. do 22. 5. 2015

Český jazyk

 • Párové souhlásky na konci slov VxF, ZxS

Čtení

 • Čtení z Čítanek, tiché čtení s kontrolou porozumění přečteného

Psaní

 • Přepis krátkých textů, písmena D, Z, z

Matematika

 • Opakování a prověřování násobení a dělení 2,3, násobení 4, vrcholy a strany geometrických tvarů

Prvouka

 • Ochrana životního prostředí

Pracovní vyučování

 • Kvetoucí strom- práce s krepovým papírem

Výtvarná výchova

 • Autoportrét – tempera

Hudební výchova

 • Hra na flétnu – Dú Valaši, dú, opakování známých písní, zkouška operky

Tělesná výchova

 • Rychlý běh, fotbal

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vybíráme 150,- Kč na divadlo – 27. 5. 2015.
 2. Připomínám kostýmy do pohádky O 12 měsíčkách – 30. 5. 2015 (sobota).
 3. Výlet Šternberk – 300,- Kč – 10. 5. 2015

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Křížovky – párové souhl. Násobky 4  Násobení 4 Chráněná krajinná území

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top