Týdenní plán od 25. 4. do 29. 4. 2016

 

Český jazyk

 • Podmět a přísudek
 • Druhy přísudků

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Procvičování učiva se zlomky
 • G – obvody rovinných útvarů, rýsování

Vlastivěda

 • Husité, Jan Žižka

Přírodověda

 • Domácí mazlíčci

Pracovní činnosti

 • Drobné práce ve školní dílně

Výtvarná výchova

 • Využití principů dekorativní tvorby v bytovém prostředí

Hudební výchova

 • Nácvik písně, zpíváme na mikrofon

Tělesná výchova

 • Přihrávky a střelba

Doplňující informace pro rodiče

1. 17. května proběhne fotografování tříd.

2. 14. června jedeme na školní výlet.

3. Dohlédněte na přípravu dětí do hodin, zkontrolujte školní pomůcky.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Dopravní výchova  
Podmět a přísudek Zlomky Zopakuj si Značky  
Zákl. skl. dvojice Procvičuj Husitství    
Stavba věty Obvod obdélníku Video – Husité    
  Zlomky – počítej      

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top