Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2016

 

Český jazyk

 • Podmět a přísudek

Český jazyk – sloh

 • Čtení ukázek, vyhledávání v textu

Anglický jazyk

 • What´s the weather like?
 • Slovní zásoba.

Matematika

 • Zlomky – polovina, čtvrtina…
 • G – obvod čtverce, obdélníku

Vlastivěda

 • Jan Hus

Přírodověda

 • Volně žijící živočichové v okolí lidských obydlí

Pracovní činnosti

 • Návštěva školní dílny – pracovní nástroje

Výtvarná výchova

 • Využití principů dekorativní tvorby v bytovém prostředí

Hudební výchova

 • Poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení pro atletickou činnost

Doplňující informace pro rodiče

1. Ve čtvrtek 21. 4. se konají informativní třídní schůzky.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Dopravní výchova  
Stavba věty Zlomky Jan Hus Značky  
Podmět a přísudek Procvičuj Video Škoda hrou  
Určuj Obvod obdélníku      
  Obvod čtverce      

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top