Týdenní plán od 25. 4. do 29. 4. 2016

 

Český jazyk

  • Procvičování vyjmenovaných slov a příbuzných
  • Slovesa a podstatná jména – určování ve větách

Anglický jazyk

  • Slovní zásoba

Matematika

  • Dělení se zbytkem
  • Násobení násobků deseti jednociferným činitelem

Prvouka

  • Živočichové

Pracovní činnosti

  • Práce s papírem

Výtvarná výchova

  • Elektrické spotřebiče ( varná konvice, vysavač apod.)

Hudební výchova

  • Písničky o čarodějnicích

Tělesná výchova

  • Pohybové hry, posilování paží – žebřiny a šplh, míč. hry, chování mezi soupeři

Doplňující informace pro rodiče

Věnujte stále pozornost násobilce a řadám vyjmenovaných slov.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český  Prvouka  Angličtina
Opakuj Určování  Živočichové  Clothes
Dělení Diktáty Poznávej Clothes – hra
      Procvičování
      Pexeso
      Rozhodni
      Obleč medvěda
Back To Top