Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2016

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po v, z
 • Pohádka
 • Text zpaměti

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Dělení se zbytkem ve slovních úlohách
 • Geo – přenášení úseček, střed úsečky
 • Násobení násobků 10 jednociferným číslem

Prvouka

 • Stavba těla živočichů, obratlovci a bezobratlí

Pracovní činnosti

 • Sběr bylin – příprava na lisování rostlin do herbáře

Výtvarná výchova

 • Domalování obrázku podle skutečné předlohy 

Hudební výchova

 • Kánon, procvičování znalostí not, poslech – menuet

Tělesná výchova

 • Pohybové hry s míčem, zaháněná a vybíjená, posilování paží, běh – nízký a vysoký start, prokládání běhu s chůzí

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 21. 4. od 15.30 do 17.30 hodin třídní schůzka konzultační – hodnocení za 3. čtvrtletí roku.

6.5. bude ředitelské volno.

17.5. fotografování tříd.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Jazyk český  Matematika  Prvouka  Angličtina
Diktáty Počítej Živočichové  Oblečení – hra
Vyjmenovaná slova  Slovní úlohy Znaky Pexeso
Back To Top