Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2016

Čtení

 • Plynulé čtení se správnou intonací vět
 • Slabiky bě, pě, mě, vě
 • Hlaásky a písmena ď, ť, ň
 • Čtení s porozuměním – pracovní listy
 • Slabikář str. 105-109

Psaní

 • Nácvik písmen f, F, ch, Ch
 • Přepis písmen, slov, vět, diktát
 • Písanka č. 4 str. 22-26

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • Slovní úlohy
 • Automatizace sčítání a odčítání v oboru čísel 0-10
 • PS str. 13-16

Prvouka

 • Orientace v čase – rok, roční období
 • Měsíce v roce

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Malba – kvetoucí keř

Hudební výchova

 • Nácvik písní s jarní tématikou

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o důslednější kontrolu vybavení pouzder – OSTROUHANÉ  tužky a pastelky …
 • 17. 5. –  Focení tříd (náhradní termín 19. 5.).
 • 13. 6.  – Školní výlet (hrad Šternberk s programem). Odjezd v 8.00 od školy, plánovaný návrat do 16.00).

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Slabiky dě, tě, ně Porovnávání čísel Dny v týdnu
Slabiky bě, pě, mě, vě Číselná řada Roční období
Jarní opakování Sčítání do 20 Orientace v čase
Je to pravda? Odčítání do 20 Roč. období – procvičování
Veselá kapela Dny v týdnu na čas

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top