Týdenní plán od 25. 4. do 29. 4. 2011

Český jazyk

 • Skloňování zájmen
 • Koncovky podstatných a přídavných jmen

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění

Anglický jazyk

 • Must
 • Vyjadření nutnosti

Matematika

 • Pamětné násobení a dělení desetinných čísel 10, 100
 • Geometrie: jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Českomoravská vrchovina

Přírodověda

 • Smyslové orgány

Pracovní činnosti

 • Pěstování rostlin hydroponicky
 • Rozmnožování rostlin trsem

Výtvarná výchova

 • Zaznamenání skutečnosti

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

 • Známky kontrolujte na stránkách iskola.
 • 11. května v době od 15:30 do 17:30 hod. se uskuteční konzultační třídní schůzky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top