Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2011

Český jazyk

 • Skloňování zájmen
 • Koncovky podstatných a přídavných jmen
 • Učebnice str. 114-116

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Our town
 • Předložky next to, between, opozite

Matematika

 • Násobení desetinných čísel 10, 100
 • Dělení desetinných čísel 10
 • Geometrie: jednotky obsahu
 • Učebnice str. 26-29

Vlastivěda

 • Dopravní výchova

Přírodověda

 • Smyslová ústrojí

Pracovní činnosti

 • Den Země – výsadba stromů

Výtvarná výchova

 • Umělecké zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Pohádky a příběhy paní hudby

Tělesná výchova

 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 20. dubna oslavíme Den Země tím, že si každý žák zasadí stromeček. V případě nepříznivého počasí akce odpadá.
 • 21. a 22. dubna jsou velikonoční prázdniny.
 • 26. dubna mají děti ředitelské volno.
 • Známky kontrolujte na stránkách iskola.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top