Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2011

Český jazyk

 • Druhy číslovek
 • Skloňování základních číslovek
 • Učebnice str. 119-124

Český jazyk – sloh

 • Dopis
 • Výpisek

Anglický jazyk

 • Frank s family

Matematika

 • Násobení desetinných čísel přirozenýcm číslem
 • Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100
 • Geometrie: vzájemná poloha 2 kružnic
 • Učebnice str. 32-34

Vlastivěda

 • Českomoravská vrchovina
 • Dopravní výchova

Přírodověda

 • Jednoduché stroje: páka, nakloněná rovina

Pracovní činnosti

 • Základní znalosti a bezpečnost při používání kuchyňských přístrojů

Výtvarná výchova

 • Figura

Hudební výchova

 • Melodie vzestupná a sestupná
 • Červená řeka

Tělesná výchova

 • Turnaj v přehazované

Informatika

 • Zpracování textu z akce na stránky školy

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 11. 5. se konají konzultační třídní schůzky od 15.30 do 17.30 hodin v naší třídě. Prosím podepište v ŽK.
 2. V pátek 13. 5. jedeme do Krnova na dopravní hřiště.
 3. Doplaťte, prosím, fond za duben. 
 4. Známky sledujte na stránkách iskola.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top