Týdenní plán od 25. 4. do 29. 4. 2011

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov
 • Vyjmenovaná slova po z

Sloh

 • Učebnice str. 112

Čtení a psaní

 • Čítanka str. 70, 71
 • Pracovní list – text – spisovatel – hlavní hrdinové
 • Písanka str. 19

Anglický jazyk

 • Zpěv velikonočních písní a říkanek

Matematika

 • Násobení a dělení násobků 10 jednocifernými čísly
 • Učebnice str. 122, 124

Prvouka

 • Stavba těla živočichů – budu zkoušet!
 • Učebnice str. 60, 61

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem – akvárium

Výtvarná výchova

 • Práce s kartonem  – akvárium

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Běh na 60 metrů – start nízký, vysoký

Doplňující informace pro rodiče

Do pracovní výchovy budou děti potřebovat krabici od bot, prosím přinést ve čtvrtek.

Do telesné výchovy děti budou potřebovat vhodnou obuv ( tenisky). Běh na 60 metrů budeme provozovat venku.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top