Týdenní plán od 18. 4. do 20. 4. 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po v
 • Slovní druhy
 • Slova s předponou vy, vý
 • Učebnice str. 109, 110

Čtení a psaní

 • Pracovní list na čtenářskou gramotnost
 • Pohádka Jak pletli svetr
 • Písanka str. 18

Anglický jazyk

 • Použití sloves umím, neumím

Matematika

 • Dělení se zbytkem
 • Učebnice str. 120, 121

Prvouka

 • Živočichové – základní znaky
 • Stavba těla živičichů
 • Učebnice str. 58, 59

Pracovní činnosti

 • Sázení stromků

Výtvarná výchova

 • Velikonoční prázdniny

Hudební výchova

 • Velikonoční prázdniny

Tělesná výchova

 • Sázení stromků.

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 18. 4. 2011 půjdeme sadit stromky, informace děti dostaly na lístečku. V případě deštivého počasí se budeme učit podle rozvrhu.

Od čtvrtka 21. 4. jsou velikonoční prázdniny. V úterý 26. 4. je ředitelské volno.

Zdenka.Závodná, třídní učitelka

Back To Top