Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po z
 • Slovní druhy
 • Učebnice str. 113 až 115

Sloh

 • Popis předmětu

Čtení a psaní

 • Rychlé , plynulé a bezchybné čtení
 • Čítanka str. 73 až 79
 • Písanka –  další 2 strany

Anglický jazyk

 • Potraviny
 • Ovoce

Matematika

 • Dělení násobků 10 jednocifernými čísly
 • Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Učebnice str. 127, 128

Prvouka

 • Chráníme přírodu, ohrožené druhy rostlin a zvířat
 • Učebnice str. 62, 63
 • PS str. 54, 55

Pracovní činnosti

 • Dárek pro maminku

Výtvarná výchova

 • Portrét maminky

Hudební výchova

 • Sluchová cvičení
 • Country tance

Tělesná výchova

 • Běh

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 11. 5. 2011 od 15. 30 do 17. 30 se budou konat třídní schůzky. Prosím, podepište dětem v ŽK.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top