Týdenní plán od 25. 2. do 1. 3. 2013

Český jazyk

 • Koncovky přídavných jmen.
 • Koncovky podstatných jmen a sloves, vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str,102-106.

Český jazyk – sloh

 • Výpisek.

Anglický jazyk

 • Conversation about free time.

Matematika

 • Desetinná čísla.
 • Písemné násobení a dělení.
 • Geometrie: vlastnosti trojúhelníku, krychle a kvádr.
 • Učebnice str. 4-6.

Vlastivěda

 • Střední Evropa – Německo.

Přírodověda

 • Vnitřní orgány.

Pracovní činnosti

 • Vyšívání.

Výtvarná výchova

 • Písmo.

Hudební výchova

 • Pohybové vyjádření hudby.
 • Žádný neví co sou Domažlice.

Tělesná výchova

 • Bruslení.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 26. 2. mají žáci místo matematiky jazyk anglický.
 • Ve čtvrtek 28. 2. jedeme do Krnova bruslit (žáci dostali bližší informace na lístečku). Doplaťte fond, ať mají žáci na vstupné na kluziště a autobus.
 • V týdnu 4. – 8. 3. 2013 mají žáci jarní prázdniny.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top