Týdenní plán od 18. 2. do 22. 2. 2013

Český jazyk

 • Skloňování přídavných jmen.
 • Vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen – procvičování.
 • Učebnice str. 97-100, 102-103.

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění – osnova.

Anglický jazyk

 • Free time.

Matematika

 • Desetinná čísla – porovnávání, sčítání, odčítání, zaokrouhlování.
 • Geometrie: krychle, kvádr.
 • Učebnice str. 56-59.

Vlastivěda

 • Jižní Evropa

Přírodověda

 • Pohybová soustava a povrch těla.

Pracovní činnosti

 • Vyšívání – křížkový steh.

Výtvarná výchova

 • Kreslené a plošné písmo.

Hudební výchova

 • Taneční hry a základy lidových tanců.

Tělesná výchova

 • Gymnastika.

Doplňující informace pro rodiče

 • Doplaťte fond za leden.
 • Kontrolujte žákům pomůcky do geometrie.
 • Příští týden pojedeme bruslit (všichni žáci budou mít přilbu).
 • V úterý 19. 2. budeme psát ve vlastivědě písemku ze severní a západní Evropy.
 • V pátek 22. 2. budeme psát písemku z geometrie.

Jana Vyležíkova, třídní učitelka

Back To Top