Týdenní plán od 11. 3. do 15. 3. 2013

Český jazyk

 • Pravopis koncovek přídavných a podstatných jmen.
 • Stupňování přídavných jmen.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str. 101-106.

Český jazyk – sloh

 • Vyhledávací čtení.

Anglický jazyk

 • Millie and the time machine – story

Matematika

 • Desetinná čísla, zlomky – procvičování.
 • Písemné násobení a dělení.
 • Geometrie: porovnávání úhlů a osa úhlů.
 • Učebnice str. 5-7.

Vlastivěda

 • Naši sousedé – Polsko, Německo.

Přírodověda

 • Soustava dýchací a trávicí.

Pracovní činnosti

 • Vyšívání – křížkový steh.

Výtvarná výchova

 • Uplatnění výtvarného výrazu linie různými nástroji v různých materiálech.

Hudební výchova

 • Stupnice G dur.
 • Reakce na hudbu.

Tělesná výchova

 • Sportovní hry.
 • Gymnastika.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 13. 3. se konají od 15:30 hod. do 17:30 hod. konzultační schůzky.
 • V pátek 15. 3. budeme potřebovat do geometrie i kružítko a nůžky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top