Týdenní plán od 25. 10. do 29. 10.

 • 4. B
 • 439× přečteno

Český jazyk

 • Procvičování – vyjmenovaná slova po b, f, l
 • Procvičování psaní předložek a předpon – pracovní sešit
 • Společná četba

Český jazyk – sloh

 • Oslovení, omluva, prosba – pracovní list

Anglický jazyk

 • Moje narozeniny
 • Otázky IS? ARE?

Matematika

 • Porovnávání a zaokrouhlování čísel do 10 000 – učebnice str. 33-34 a str.40
 • Písemné dělení jednociferným dělitelem – pracovní sešit

Vlastivěda

 • Orientace na mapě ČR

Přírodověda

 • Výživa rostlin, přírodní společenstva – str. 22-24

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Vybíjená – pravidla, přihrávky, pohyb s míčem

Doplňující informace pro rodiče

Středa 27. 10. a pátek 29. 10. – podzimní prázdniny, čtvrtek 28. 10. – státní svátek.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top