Týdenní plán od 18. 10. do 22. 10.

 • 4. B
 • 500× přečteno

Český jazyk

 • Procvičování – vyjmenovaná slova po f, l – učebnice str. 28-30, pracovní sešit str. 19-21
 • Společná četba
 • Rýmy, vyhledávací čtení

Český jazyk – sloh

 • Adresa – dokončení
 • Vyprávění podle obrázku

Anglický jazyk

 • Ve třídě
 • Pokyny

Matematika

 • Porovnávání čísel
 • Písemné dělení jednociferným dělitelem – učebnice str. 23-25, pracovní sešit str. 13-14
 • Slovní úlohy – pracovní list

Vlastivěda

 • Práce s mapou – učebnice str. 9-12
 • ČR a sousední státy – pracovní list

Přírodověda

 • Rozmanitost života – vycházka do přírody
 • Květ – učebnice str. 21
 • Přírodní společenstva – učebnice str. 22-23

Pracovní činnosti

 • Akvárium

Výtvarná výchova

 • Dokončení prací

Hudební výchova

 • Pohádka – zpěv a doprovod na Orffovy nástroje
 • Procvičování – noty c1-c2

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení se švihadly

Informatika

 • Základy práce s ovládacími panely

Doplňující informace pro rodiče

Rozvrh hodin – sudý týden.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka 

Back To Top