Týdenní plán od 25. 10. do 29. 10. 2021

Český jazyk

 • Význam slov, stavba slova (kořen, slova příbuzná), abeceda
 • Čtení: hlasité čtení, větný přízvuk, texty různých žánrů, pověsti
 • Písanka str. 13

Anglický jazyk

 • English around the world
 • Test unit 2

Matematika

 • Násobilka 0-10
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem
 • Uč. str. 36

Prvouka

 • Opakování – ČR, Evropa- test
 • Krajina v okolí domova
 • Pr. sešit str. 19

Pracovní činnosti

 • Podzimní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Podzimní prázdniny

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Zápis not c1-a1, notová osnova, houslový klíč

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 26. 10. Plavecký výcvik – odjezd od školy 7:25hod.
 • 27. 10. – 29. 10. Podzimní prázdniny

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Slova příbuzná – video +, – do 100 s přechodem – prezentace ČR – čtení s porozuměním
Stavba slova – cvičení +, – do 100 s přechodem – procvičuj Typy krajin – prezentace
Stavba slova – přiřazování Násobilka 0-10 Typy krajin – procvičuj
O Bivojovi – čtení s porozuměním Hadi – počítej
Karlův most – čtení s porozuměním +, – do 100 – procvičuj příklady

 

Back To Top