Týdenní plán od 25. 10. do 29. 10. 2021

Český jazyk

 • Druhy vět, slovní význam.

Čtení

 • Plynulé čtení s interpunkcí.
 • Recitace básně.

Psaní

 • Opisy a přepisy.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky (6 +a) (14 – a).
 • Hmotnost (1 kg) – čím vážíme.

Prvouka

 • Podzimní rybník a stěhovaví ptáci.

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 26. 10. jedeme plavat (informace zašlu přes Edupage), učíme se první a poslední hodinu (JČ a MA).
 2. Od středy 27. 10. do pátku 29. 10. jsou podzimní prázdniny.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Druhy vět Sčítání do 14 Savci na podzim
Dělení slov Odčítání do 14 Ptáci
Druhy vět Matematické omalovánky
Pořadí vět Přičítáme k 6
Odčítáme od 14
Luštěnky
Back To Top