Týdenní plán od 18. 10. do 22. 10. 2021

Český jazyk

 • Druhy vět- poznávání, tvoření.
 • Opakujeme abecedu.

Čtení

 • Dramatizace pohádky.
 • Rytmizace říkadel.

Psaní

 • Opis, přepis slov.

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky, 7+a.
 • Odčítání od 13, 13- a.
 • Matematický diktát, slovní úlohy
 • G: čáry – křivá, rovná, lomená..

Prvouka

 • Význam lesa pro člověka.
 • Savci v podzimním lese.

Pracovní vyučování

 • Překládání, skládání.

Výtvarná výchova

Hudební výchova

 • Otázka a odpověď v hudbě.

Tělesná výchova

 • Cvičení s těžkými míči.

Doplňující informace

 1. Prosím kontrolujte dětem pouzdra.
 2. Ve středu jedeme odpoledne do Krnova na loutkovou pohádku Budulínek (informace zaslány na Edu).
 3. V pátek máme pravidelně dílnu čtení (děti si nosí vlastní knihu, kterou čtou).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Druhy vět Sčítání do 13 Savci v podzimním lese
Hranice slov Odčítání do 13 Ptáci na podzim
Počet slov Sčítání s přechodem
Druhy vět Přičítání k 7
Back To Top