Týdenní plán od 25. 10. do 29. 10. 2010

Český jazyk

 • Slova s jedním a více významy str. 18-19

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Množné číslo nepravidelné
 • Sloveso TO BE

Matematika

 • Řešení jednoduchých slovních úloh str. 32, 36
 • Geometrie: obvody obrazců, kružnice str. 34

Vlastivěda

 • Rok 1848
 • Kulturní život v 19. století

Přírodověda

 • Obratlovci

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Opakování not
 • C dur

Tělesná výchova

 • Cviky seřazené do ucelené sestavy

Informatika

 •  Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

Dne 5. listopadu se s žáky zúčastníme koncertu skupiny MARBO, vstupné je 30,- Kč.

Někteří žáci nemají zaplacen třídní fond na měsíc říjen – 50,- Kč.

V listopadu pojedeme do Krnova na bruslení.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top