Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1.

Čtení

 • hláska a písmeno Z
 • čtení s porozuměním
 • O dvanácti měsíčkách – obrázková osnova
 • Slabikář str. 44-47

Psaní

 • psaní z, Z, N, J
 • opis vět, slov
 • diktát písmen, slabik, slov
 • str. 26-31

Matematika

 • sčítání v oboru do 8
 • procvičování číselné řady 1-8
 • slovní úlohy
 • str. 11-12

Prvouka

 • člověk na Zemi, lidské rasy, národy, jazyky
 • důležitá telefonní čísla

Pracovní vyučování

 • modelování

Výtvarná výchova

 • kresba postavy

Hudební výchova

 • hluboké a vysoké tóny
 • krátké a dlouhé tóny

Tělesná výchova

 • závodivé hry v družstvech

Doplňující informace pro rodiče

Trénujte s dětmi kresbu postavy (zaměřte se na jednotlivé části lidského těla – hlava, krk, ramena, ruce, trup, nohy, prsty…)

Procvičujte skládání celých vět, diktát písmen – s větším množstvím se dětem začínají plést.

Ve čtvrtek dostanou děti pololetní výpis vysvědčení, v pátek mají volno. Provoz družiny od 7 do 15 hodin pro písemně přihlášené žáky. Bližší informace může sdělit paní Marie Kulichová, vedoucí vychovatelka (marie.kulichová@zsma.cz).

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top