Týdenní plán od 1. 2. do 5. 2.

Čtení

 • hláska a písmeno B
 • čtení psacího písma
 • plynulost čtení
 • popis osoby
 • Slabikář str. 48-51

Psaní

 • psaní b, B, I, K
 • slova, věty
 • písanka 3. díl str. 2-7

Matematika

 • odčítání do 8
 • procvičování sčítání a odčítání do 8
 • příklady na fólii
 • početní diktát
 • str. 11-12

Prvouka

 • člověk, části těla
 • péče o zdraví
 • str. 26-27

Pracovní vyučování

 • odměřování a navlečení nitě, uzlík

Výtvarná výchova

 • vlastnosti barev

Hudební výchova

 • hudební nástroje

Tělesná výchova

 • hod míčku z místa

Doplňující informace pro rodiče

Odbouráváme počítání na prstech, snažíme se pamětně.

Na čtvrtek si děti přinesou jehlu a nit.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top