Týdenní plán od 18. do 22. ledna

Čtení

 • dvojhlásky au, ou, eu
 • rým
 • pan Tau
 • pojmy kniha, ilustrace
 • Slabikář str. 40-43

Psaní

 • psaní dvojhlásek au, ou
 • psaní A, U
 • str. 20-25

Matematika

 • vyvození čísla 8
 • číselná řada v oboru do 8
 • slovní úlohy, doplňování výsledků do napsané odpovědi
 • rozklad čísla 8

Prvouka

 • naše město – plánek
 • budovy a památky města

Pracovní vyučování

 • skládání papíru – loďka, čepice

Výtvarná výchova

 • zimní sporty

Hudební výchova

 • Zima, zima tu je

Tělesná výchova

 • sáňkování, bobování

Doplňující informace pro rodiče

V úterý po velké přestávce půjdeme ven, dejte dětem vhodnou obuv a oblečení, především čepice a rukavice. S sebou si vezmou boby nebo lopaty.     

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top