Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1. 2021

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu středního + odkazy
 • str. 72-77, PS str. 31-33
 • Opakování slovních druhů – odkaz Únikovka

Český jazyk – sloh

 • LV – četba vlastní knihy, zápis do čtenářského deníku

Anglický jazyk

 • Revision and unit test 4

Matematika

 • Opakování písemného dělení – PS str. 24
 • Písemné sčítání str. 15, PS str. 1-2 + odkazy
 • Geo – rovnoběžky, kolmice + odkazy

Vlastivěda

 • Kraje ČR – města + odkazy
 • str. 12-14, PS str. 5-7

Přírodověda

 • Obratlovci + odkazy
 • str. 22-23

Informatika

 • Zpracování a využití informací

Pracovní činnosti

 • Stavby ze sněhu

Výtvarná výchova

 • Zachycení děje ve vztahu ke skutečnosti – zimní sporty

Hudební výchova

 • Vnímání lidských hlasů

Tělesná výchova

 • Pobyt venku, bruslení

Doplňující informace pro rodiče

Pravidelně sledujte Edupage, děti se účastní online hodin dle kalendáře v Teamsech.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda
Urči vzor Písemné sčítání Kraje ČR – skládej Obojživelníci
Přiřaď vzor Sčítej Přiřaď město Poznej obojživelníka
Kuře – pády Plň úkoly Přiřaď město 2 Plazi
Procvičuj Rovnoběžky Plazi 2
Únikovka Kolmice

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top