Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2021

Čtení

 • Hláska a písmeno V, v ,R, r
 • Slabikář str. 42 až 45

Psaní

 • Písanka str. 23 až 27.

Matematika

 • Číselná řada 1 až 10
 • Psaní číslice 9
 • Sčítání čísel v oboru do 9
 • Procvičování spojů 0 až 8
 • Ps str. 16 až 19

Prvouka

 • Místo, kde žijeme
 • PS str. 62

Pracovní vyučování

 • Záložka do knihy – raketa

Výtvarná výchova

 • Rukavice

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 28. 1. 2021 dostanou děti pololetní vysvědčení.
 • Dne 29. 1. jsou pololetní prázdniny.
 • Od 1. 2. do 5. 2. 2021 probíhají jarní prázdniny.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka Čtení
Čteme slova podle obrázků Rozklady čísel Státní symboly Krtek
Písmeno R ,r Sčítání a odčítání do 8 Staré pověsti české Slova
Věty – písmeno V, v Letadlo Krásná místa v ČR
Čtení slov Pexeso
Karty Pyramidy
Back To Top