týdenní plán od 18. 1. do 22. 1. 2021

Čtení

 • Hláska a písmeno K, k
 • Pojmy:  nadpis, článek, řádek,
 • Doplňková čtení
 • Slabikář str. 36 až 39

Psaní

 • Psaní v písance str. 18 až 22

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
 • Slovní úlohy
 • Matematické řetězce
 • Počítání s penězi
 • PS str. 14, 15

Prvouka

 • Budovy a památky obce

Pracovní vyučování

 • Potiskování

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 25. a v úterý 26. 1. si uděláme online třídní schůzky, přes Teams.

Učení je hra 

 

Jazyk český Matematika Matematika Jiné
Hláska a písmeno k,K Sčítání a odčítání do 8 Pexeso Píseň

Mám doma kočku

Slova podle obrázků Počítání v trávě Onlinecviceni
Čtení s porozuměním Počítání zajíců
Početní pyramidy
Pexeso

 

Back To Top