Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po P

Anglický jazyk

 • Party time

Matematika

 • Jednotky délky (převody), hmotnosti a objemu, M – G: čtyřúhelníky

Prvouka

 • Půda, teplo, světlo

Pracovní činnosti

 • nevyučují se

Výtvarná výchova

 • Obrázky z písma (zima)

Hudební výchova

 • Hra na flétnu, poslech: Zima, Léto (A. Vivaldi), píseň: Klouzanice

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu je plavání.
 2. Ve čtvrtek mají děti zkrácené vyučování – vysvědčení.
 3. V pátek jsou pololetní prázdniny.
 4. V pondělí od 1. 2. do 5. 2. proběhne lyžařský kurz. Děti, které zůstávají ve škole, se budou učit ve třídě 3. A paní učitelky Vopelkové.
 5. Bližší informace týkající se lyžáku (odjezdy, příjezdy, co s sebou, další organiz. pokyny…) dostanou děti během  týdne.

 

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Vyjmenovaná slova po P Jednotky délky – převody Animals
Opakování Čtyřúhelníky Family

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top