Týdenní plán od 1. 2. do 5. 2. 2016

Český jazyk

  • lyžařský kurz

Anglický jazyk

  • lyžařský kurz

Matematika

  • lyžařský kurz

Prvouka

  • lyžařský kurz

Pracovní činnosti

  • lyžařský kurz

Výtvarná výchova

  • lyžařský kurz

Hudební výchova

  • lyžařský kurz

Tělesná výchova

  • lyžařský kurz

Doplňující informace pro rodiče

  1. Odjezd na svah ve Vrbně pod Pradědem v 7:30 od školy, příjezd vždy kolem 12:30 ke škole.
  2. Žáci, kteří se kurzu neúčastní jsou zařazeni do třídy 3. A – jejich rozvrh hodin je na webu školy.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika
Vyjmenovaná slova po P    Diktáty Pamětné sčít. do 1000   Pamětné odčít. do 1000

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top