Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2016

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podst. jm.
 • Slovní druhy, shoda

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Present simple

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Dělení 2 cif. číslem

Vlastivěda

 • Evropa – vodstvo

Přírodověda

 • Třídění organismů

Pracovní činnosti

 • Návrh na keramickou kachli

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Záznam instrumentální melodie

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Informace k lyžařskému výcviku budou na El-ce.

28. 1. přinést fólii na vysvědčení vyučování do 11,25 hod.

                                       Grčková Ludmila, třídní učitelka

matematika

český jazyk

slovní úlohy koncovky podst. jm.

 

Back To Top