Týdenní plán od 1. 2. do 4. 2. 2015

Český jazyk

  • Lyžařský výcvik

Český jazyk – sloh

  • Lyžařský výcvik

Anglický jazyk

  • Lyžařský výcvik

Matematika

  • Lyžařský výcvik

Vlastivěda

  • Lyžařský výcvik

Přírodověda

  • Lyžařský výcvik

Pracovní činnosti

  • Lyžařský výcvik

Výtvarná výchova

  • Lyžařský výcvik

Hudební výchova

  • Lyžařský výcvik

Tělesná výchova

  • Lyžařský výcvik

Doplňující informace pro rodiče

6 dětí, které se lyžařského výcviku nezúčastní, bude docházet na výuku do 5. A.

                             Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top