Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2016

 

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen.
 • Opakování – slovní druhy, shoda, předložka a předpony s/z.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • Present simple.

Matematika

 • Desetinná čísla, písemné dělení 2 cif. číslem.
 • G: převádění jednotek obsahu, střed a osa úsečky.

Vlastivěda

 • Evropa – vodstvo, rostliny a živočichové.
 • Orientace na mapě, slepá mapa.

Přírodověda

 • Třídění organismů.

Pracovní činnosti

 • Návrh na linoryt.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Záznam instrumentální melodie.
 • Strč prst skrz krk.

Tělesná výchova

 • Přehazovaná.
 • Posilování.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 28. 1. 2016  dostanou žaci pololetní vysvědčení. Donesou si na něj folii. Vyučování bude v tento den zkráceno. Budeme mít jen 4 vyučovací hodiny.
 • V pátek 29. 1. 2016 mají děti pololetní prázdniny.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Pod. jména žen. rod Testík Výtrusné rostliny Evropa vodstvo
Koncovky podst. jmen Logika   Rostliny a živočichové Evropy

 

 

Back To Top