Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1. 2016

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu mužského.
 • Procvičování – slovní druhy, shoda, podmět a přísudek.

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor.

Anglický jazyk

 • Telling the time.

Matematika

 • Dělení 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000.
 • Zaokrouhlování velkých čísel.
 • Desetinná čísla.

Vlastivěda

 • Evropa – ostrovy a poloostrovy, moře.

Přírodověda

 • Botanické  a zoologické zahrady.

Pracovní činnosti

 • Šití.

Výtvarná výchova

 • Řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše, zjednodušení prvků a jejich zařazení.

Hudební výchova

 • Takt 4/4.
 • Čtyři koně jdou.

Tělesná výchova

 • Základní taneční krok.
 • Přehazovaná.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý potřebujeme do Pv nůžky, nit, jehlu, látku a spínátka.
 • Žáci si umyji tabulky, dokupte fixy a dejte hadřík.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Rod mužský Velká čísla Křížovka Evropa 1
Testík Zajímavá m. Křížovka 2 Evropa 2
Back To Top