Týdenní plán od 1. 2. do 5. 2. 2016

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po P
 • Vyhledávání podst. jmen v textu a jejich určování
 • Vyhledávání sloves ve větách

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Jednotky hmotnosti a objemu
 • Procvičování násobilky
 • Počítání s trojcifernými čísly
 • Geo – čtyřúhelníky

Prvouka

 • Úkoly v pracovním sešitě – voda, vzduch, světlo a teplo, půda

Pracovní činnosti

 • Ošetřování pokojových květin

Výtvarná výchova

 • Kruhy a kružnice

Hudební výchova

 • Písničky o planetách

Tělesná výchova

 • Posilování končetin – s plnými míči, přeskoky dlouhého švihadla, šplh, závodivé hry v družstvech

Doplňující informace pro rodiče

Kontrola cvičebních úborů a vybavenost aktovky, kontrola přezůvek.

Od 8. 2. do 12. 2. 2016 – jarní prázdniny.

Vybíráme 55,-Kč na program planetária v naší tělocvičně.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

ÚKOLY K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

Matematika  Jazyk český  Prvouka 
Násobilka Vyjmen. slova Opakuj
Procvičování Diktáty Procvičuj 
Back To Top