Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2016

Čtení

 • Hláska a písmeno V,v
 • Slabikář str. 42 až 45

Psaní

 • Písanka str. 10 až 14

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel v oboru do 7
 • Matematický diktát
 • Psaní číslice 8
 • Vztahy nad, pod, vpravo, vlevo

Prvouka

 • Vycházka

Pracovní vyučování

 • Šití předním stehem

Výtvarná výchova

 • Sáňkování

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby vpřed, vzad

Tělesná výchova

 • Sáńkování
 • Přetahy a přetlaky

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý , pokud bude příznivé počasí, půjdeme sáňkovat.
 • 28. 1. 2016 poslední hodinu dostanou děti pololetní vysvědčení.
 • 29. 1. 2016 pololetní prázdniny

Zdenka Závodná, tř. učitelka

Jazyk český Matematika Prvouka
Čtení s porozuměním Lovci perel Naše škola z vrtulníku
Čtení s porozuměním Pexeso
 
Back To Top