Týdenní plán od 1. 2. do 5. 2. 2015

Čtení

 • Pojmy kniha, ilustrace, čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 46 až 52
 • Dvojhlásky ou,au, hláska a písmeno H,h

Psaní

 • Přepis, opis diktát slov
 • Písanka str. 13 až 16

Matematika

 • Procvičování rychlého sčítání a odčítání 0 – 7
 • Sčítání čísel v oboru do 8
 • Počítání s penězi
 • Dočítání do 8, např. 6 +__ = 8
 • Trojúhelník

Prvouka

 • Člověk a jeho zdraví
 • Spolužáci str. 38
 • Lidské tělo str. 39

Pracovní vyučování

 • Šití předním stehem

Výtvarná výchova

 • Ilustrace J. Lady
 • Můj spolužák

Hudební výchova

 • Nácvik písně Brusle

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, uhraďte 2 lekce bruslení Děkuji.
 • Od 8. 2. do 12. 2. jarní prázdniny.

Odkazy k procvičování učiva

 

Jazyk český Matematika Prvouka
Dvojhlásky ou au Sčítání a odčítání do 7 Moje vlast
Čtení s porozuměním OU,AU Rozklad čísel Vzhled a vlastnosti lidí
Hlaska a písmeno h, H Sčítání do 8 Části lidského těla
Čtení s porozuměním – Z Trojúhelníky  

Zdenka Závodná,třídní učitelka

Back To Top