Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1. 2016

 

Čtení

 • Hláska a písmeno R,r, v,V
 • Slabikář str. 29 sloupečky, str. 41 až 44

Psaní

 • Písanka str. 6 až 8

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 7
 • Číselná řada
 • Porovnávání čísel
 • Slovní úlohy
 • Počítáme s penězi

Prvouka

 • Budovy a památky v obci
 • Návštěva MŠ v ZŠ
 • Adresa bydliště

Pracovní vyučování

 • Šití předním stehem

Výtvarná výchova

 • Využítí vlastností barev

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

V sobotu 16. 1. 2016 Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 21. 1. 2016 pojedeme bruslit.

V sobotu 30. 1. 2016 Ples SRPDŠ, přijměte srdečné pozvání.

 

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Jazyk český Matematika Prvouka
Písmeno R, r  Trojúhelník  Naše škola z vrtulníku
 Rébusy  Sčítáme a odčítáme do 7  
     
     
Back To Top