Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2016

Čtení

 • Procvičování čtení s písmenem V
 • Písmeno a hláska Z, dvojhlásky ou, au
 • Slabikář str. 29, 46-49

Psaní

 • Nácvik písmen U, Y, K
 • Opis, přepis, diktát nacvičeného učiva
 • Písanka str. 8-11

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel 0-7
 • Číslo a číslice 8, sčítání v oboru čísel do 8
 • Slovní úlohy
 • Početní diktát
 • Trojúhelník
 • PS str. 10-12

Prvouka

 • Budovy a památky

Pracovní vyučování

 • Pololetní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Vlastnosti barev – čepice, šála, rukavice

Hudební výchova

 • Popis činnosti

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky

Doplňující informace pro rodiče

 • 28. 1. – není třetí lekce bruslení.
 • 28. 1. – vydávání pololetního vysvědčení, zkráceno vyučování.
 • 29. 1. – pololetní prázdniny.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Písmeno Z  Sčítání a odčítání do 7 Naše město – foto
Slabiky se Z  Rozklad čísel Naše škola z vrtulníku
Čteme podle obrázků  Sčítání do 8  
Čtení s porozuměním – Z  Spočítej trojúhelníky  
Dvojhlásky au, ou  Trojúhelník  
Čtení s porozuměním – AU, OU    
Slabikář prarodičů    

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top