Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1. 2016

Čtení

 • Procvičování čtení s písmenem K a R
 • Písmeno a hláska V
 • Slabikář str. 29, 42-45

Psaní

 • Nácvik písmen D, k
 • Opis, přepis, diktát nacvičeného učiva
 • Písanka str. 5-8

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel 0-7
 • Číslo a číslice 8
 • Slovní úlohy
 • Početní diktát
 • PS str. 6-10

Prvouka

 • Setkání s kamarády z MŠ
 • Vycházka k rybníku

Pracovní vyučování

 • Sněhulák – dokončení

Výtvarná výchova

 • Hra se sněhuláky

Hudební výchova

 • Rytmizace, hra na tělo
 • Zpíváme si pro radost

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • 20. 1. – návštěva dětí MŠ v naší třídě.
 • 21. 1. – bruslení.
 • 30. 1. – společenský ples ZŠ a SRPDŠ.

 

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Čteme podle obrázků – R  Sčítání a odčítání do 7 Naše město – foto
Čtení s porozuměním – R  Procvičuj + a – do 7 Naše škola z vrtulníku
Hláska a písmeno V    
Slabiky s V    
Čteme podle obrázků – V    
Čtení s porozuměním – V    
Slabikář prarodičů    

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top