Týdenní plán od 1. 2. do 5. 2. 2016

Čtení

 • Procvičování čtení s písmenem z a dvojhláskami ou, au
 • Písmeno a hláska H
 • Slabikář str. 30, 49-52

Psaní

 • Nácvik písmen r, P, R
 • Opis, přepis, diktát nacvičeného učiva
 • Písanka str. 12-15

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel 0-7
 • Odčítání v oboru čísel do 8
 • Slovní úlohy
 • Početní diktát
 • Obdélník
 • PS str. 13-15

Prvouka

 • Naši spolužáci
 • Části lidského těla

Pracovní vyučování

 •  Dodržování pracovního postupu – skládání z papíru

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost při zpěvu
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • 4. 2. – bruslení.
 • 8. 2. – 12. 2. – jarní prázdniny.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Písmeno H  Sčítání a odčítání do 7 Vzhled a vlastnosti lidí
Slabiky s H  Odčítání do 8 Lidské tělo
Čteme podle obrázků  Sčítání a odčítání do 8 Části lidského těla
Čtení s porozuměním – H  Obdélník  
Procvičuj slabiky a slova  Spočítej obdélníky  
Procvičuj čtení s H    
Procvičuj čtení s dvojhl. ou, au    

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top