Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2016

Český jazyk

 • Opakování – měkké souhlásky
 • Sloh – tvoření vět k obrázkům

Čtení

 • Orientace v textu, zdokonalování techniky čtení
 • Porozumění čteného, 25. 1. návštěva knihovny

Psaní

 • Opis, přepis
 • Diktát slov s měkkými souhláskami

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvouciferných čísel (72+10, 86-30), slovní úlohy-zápis
 • Geometrie – bod, úsečka, přímka

Prvouka

 • Hygiena a čistota
 • Potraviny, výživa

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

           Koláž – Masopustní průvod

Hudební výchova

 • Opakování známých písní
 • Melodie, rytmus

Tělesná výchova

 • Poslední lekce plavání
 • Mokré vysvědčení

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pondělí 25. 1. návštěva knihovny
 2. Středa  27. 1. poslední lekce plavání
 3. Čtvrtek 28. 1. pololetní vysvědčení, zkrácené vyučování – končíme po 4. hodině
 4. Pátek   29. 1. pololetní prázdniny
 5. Lyžařský kurz – peníze na kurz můžete odevzdávat do kanceláře školy
 6. Kurz proběhne od 22. 2. do 26. 2. 2016

Irena Santariusová, třídní učitelka

Učivo k procvičování

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Test Opakuj si Puzzle
Oprav příklady Řady slov Vědomostní hra
Slovní úlohy Spojky  
Back To Top