Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1. 2016

Český jazyk

 • Měkké souhlásky – di, ti, ni
 • Spojky – a, i, ani, nebo
 • Sloh – tvoření vět k obrázkům

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Divadlo, loutkové divadlo, jeviště, herec, loutka, maňásek

Psaní

 • Opis, přepis
 • Diktát slov a krátkých vět

Matematika

 • Numerace do 100 bez přechodu přes desítku
 • Slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
 • Geometrie – stavba krychle, stavba kvádru

Prvouka

 • Nemoc, úraz
 • Hygiena a čistota

Pracovní vyučování

 • Šití předním a zadním stehem dle předlohy na papíru (míč, jablko)

Výtvarná výchova

 • Zima za oknem – dokončení výkresu

Hudební výchova

 • Takt 2/4 – pochod, notová osnova, noty, délka not

Tělesná výchova

 • Bruslení
 • Průpravná cvičení pro akrobacii (stoj na lopatkách, kolébka)

Doplňující informace pro rodiče

 1. Čtvrtek 21. 1. – 2. lekce bruslení, uzavření klasifikace za I. pololetí
 2. V pátek si děti opět přinesou jehlu a bavlnku (vyšívání jednoduchého obrázku)
 3. Děti, které dostaly báseň či prózu na recitační soutěž, ať se učí a opakují.
 4. Blíží se 10. ples SRPDŠ – 30. 1. Srdečně Vás zvu na všechny školní akce.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Sčítání dvojciferných čísel Měkké souhl. – di Úraz
Příklady typu (15+50) Spojky Hygiena
Řešíme slovní úlohy Čtenářská dílna  

Text   

Back To Top