Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2010

Český jazyk

 • Opakujeme měkké souhlásky – ži, ši či, ři, ci.
 • Probereme –  ji, di, ti.
 • Slovní druhy – spojky a, i, nebo, ani.
 • Sloh – ústní popis podle obrázků.

Čtení

 • Dramatizace pohádky, loutkové představení.
 • Čítanka str. 83 až 87.

Psaní

 • Opis malých a velkých písmen abecedy.
 • Písanka str. 7, 8.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku, např. 62 + 6, 82 + 8, 70 – 3, 100 – 4, 65 – 4.
 • Slovní úlohy – nácvik zápisu do sešitu.
 • PS str. 29 až 31.

Prvouka

 • Doma opakovat učivo o vnitřních orgánech a kostře.
 • Nemoc a úraz.
 • Hygiena a čistota.
 • Učebnice str. 29 až 31.

Pracovní vyučování

 • Pololetní prázdniny.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku.

Hudební výchova

 • Noty.

Tělesná výchova

 • Základní přihrávky.

Doplňující informace pro rodiče

Před námi je školní kolo recitační soutěže, proto Vás prosím, pokud máte doma knížku s pěknými, veselými básněmi, pošlete po dítěti do školy. Děkuji.

Ve čtvrtek dostanou děti výpis vysvědčení, v pátek mají volno.

Zdenka Závodná, třídní učitelka.

Back To Top